ATT FÖRÄNDRA

ORGANISATIONER

att förändra 

ORGANISATIONER

Varför är det viktigt att involvera kompetens kring förändrings- och utvecklingsarbete i din resa?
Därför att det gör skillnad. Stor skillnad!

Enligt  IBMs rapport ”Making Change Work” , nådde 76% av de projekt som vidtog åtgärder med fokus på förändringsledning redan från början minst en 90% måluppfyllelse, medan endast 43% av de projekt som inte vidtog åtgärder med fokus förändringsledning nådde likvärdiga resultat. Studien bygger på enkäter och intervjuer omfattande totalt 1390 personer, från 48 olika länder, 20 olika branscher med uppdrag att skapa och implementera förändring i sina respektive organisationer.

 Jag har mångårig erfarenhet av att som ledare starta upp helt nya verksamheter eller utveckla verksamheter där man ville ta ett omtag. Att arbeta med förändring helt enkelt. Idag hjälper jag mina kunder att göra samma sak som:

 Interim förändringsledare:

Jag arbetar långsiktigt med organisationer i förändring. Det innebär att vi har ett nära samarbete med fokus på att göra din organisation oberoende av mig på sikt. Jag arbetar särskilt med förändringar i beteende och förhållningssätt och att klargöra det faktiska förändringsbehovet (vilket sällan är det man tror att det är), då detta genom forskning och  beprövad erfarenhet visat sig vara avgörande för att driva framgångsrik förändring.

 Processledare och facilitator av förändring

Ibland kan behovet av en extern facilitator finnas när man bedriver förändring. Jag hjälper dig både planera upplägg för bästa resultat samt processleder din verksamhet på plats. Alltid med er målsättning och att skapa ett organisatoriskt lärande i fokus. Förutom min utbildning och erfarenhet inom organisationsområdet har jag också en bakgrund och utbildning från Lärarhögskolan som pedagog. Detta gör att lärandefokuset är extra starkt i mitt arbete och också är något som mina kunder uppskattar mest.

 Handledare och coach för chefer och andra förändringsledare

När du leder förändring kan ibland behovet finnas av ett externt bollplank som hjälper dig se på din vardag på ett annat sått. Någon som också kan utmana dig. Någon som ger dig konkreta verktyg som du kan använda i din vardag för ett mer framgångsrikt förändringsarbete.

 Utbildare och föreläsare

Jag föreläser och utbildar också inom områdena ”Att leva och leda i förändring”, skräddarsytt för just din organisation och som utbildare i externa ledarskapsprogram.

KONTAKT

camilla.persson@holisticdevelopment.se

 

@CAMILLA_HOLISTICDEVELOPMENT