MÖT

CAMILLA

möt

CAMILLA

Jag vill hjälpa så många som möjligt att skapa rätt förutsättningar för att frigöra förändring, utveckling och potential.

Hur ser en sådan miljö ut just hos oss/mig och hur får jag/vi det att hända?

Camilla heter jag och har mångårig erfarenhet av att som chef och förändringsledare bygga upp helt nya verksamheter eller göra omtag på verksamheter som vill utvecklas.

De senaste åren har jag hjälpt mina kunder att göra samma sak med fokus på att ställa om mot framtidens möjligheter och utmaningar och att stå som god kraft i samhällsutvecklingen.

Jag hjälper dig därför att förstå, leva och leda förändring:

Min grund i detta arbete är HOME, en Holistisk organisationsmodell för förändrings- och utvecklingsarbeten, som jag utvecklat under de senaste 10 åren. HOME har sin bas i evidensbaserad vetenskap och empirisk erfarenhet och visar på sambanden mellan organisationers samhällsroll, interna styrning och strategi, kultur, ledarskap och medarbetarskap.

Hur skulle vårt samarbete kunna se ut?

För att vi ska kunna få ett framgångsrikt samarbete är det viktigt för mig att du känner till hur jag arbetar

Jag börjar utifrån och in för att sedan hjälpa dig hitta lösningar inifrån och ut.

Det innebär att jag kommer börja med att få en förståelse för din unika situation, din omvärld och er roll i den.

Sen kommer jag att fortsätta att ställa frågor för att förstå hur era förutsättningar och behov ser ut inom er verksamhet för att möta de behoven.

Tillsammans bestämmer vi sedan fokus för vårt samarbete och sätter strategi, mål, handlingsplaner, uppdrag och aktiviteter för att uppnå detta. Vi arbetar både på kort och lång sikt. Vad kan du börja göra redan idag som kan ge bra hävstång och vad kommer att ta lite längre tid att åstadkomma?

Jag arbetar alltid tillsammans med dig med målet att göra mig själv överflödig

Min utgångspunkt är alltid att hjälpa mina kunder att hitta verktyg för att hjälpa sig själva och att göra mig själv överflödig. Jag är kanske en konstig konsult då. Men så är jag. Jag ska bara finnas hos dig så länge du behöver mig. Det är min mission att ge så många organisationer som möjligt verktygen för att självständigt kunna driva ett hållbart utvecklingsarbete. Då har jag lyckats. Och då har du lyckats.

För att detta ska kunna hända, arbetar jag särskilt med förändringar i beteende och förhållningssätt och att klargöra det faktiska förändringsbehovet (vilket sällan är det man tror att det är), då detta genom forskning och beprövad erfarenhet visat sig vara avgörande för att driva framgångsrik förändring.

KONTAKT

camilla.persson@holisticdevelopment.se

 

@CAMILLA_HOLISTICDEVELOPMENT