RÖSTER 

OM CAMILLA

röster om

CAMILLA

{

Helena L Brandt

I ett förändringsarbete kring aktivitetsbaserat arbetssätt på Kraftringen Energi AB valde vi att arbeta med bl a Camilla kring den mänskliga delen av förändringen, det faktiska arbetssättet snarare än det fysiska och det tekniska i en sådan förändring.

Camilla är insiktsfull och klok med en gedigen verktygslåda och erfarenheter kring att driva förändring som fastnar. Hennes jordnära och lyhörda stil gör att många verkligen tar in hennes budskap.

Som facilitator av ett enskilt möte är hon skicklig på att få en grupp människor att röra sig framåt tillsammans.

Som ledare av en process över tid är Camilla bra på att i de små aktiviteterna hålla blicken på det långa perspektivet och också att vid behov revidera aktiviteterna för att just nå de långsiktiga målen.

Camilla är inte bara ambitiös och kompetent utan dessutom lätt, rolig och inspirerande att samarbeta med, vilket jag som uppdragsgivare både uppskattade och hade stor nytta av. Jag jobbar gärna mer tillsammans med Camilla.

Helena L Brandt, fd. Leadership & Competence Development Manager, Kraftringen Energi AB

{

Åsa Svensson

I det kulturarbete som jag initierade för att skapa en hållbar organisation byggt på modernt ledarskap och teamets delaktighet valde vi att jobba med bl a Camilla och då speciellt utifrån temat att skapa en trygg, tillitsfull, inkluderande och framåtdrivande organisation.

Camilla har en förmåga att se till helheten och koppla de dagliga och konkreta situationerna i en organisation till det strategiska syftet för organisationen. Detta skapar en logik vilket får organisationen att diskutera det som skapar förändring och förmåga att blicka framåt.

Modellen med dialogforum är ett exempel på detta där organisationen, beroende på storlek, träffas i grupper för att diskutera aktuella frågeställningar som man har inom gruppen och få de övrigas förslag och ”nya ögon” på hur man kan komma vidare. En mycket bra modell för att skapa en trygg och inkluderande miljö samtidigt som kopplingen till det konkreta finns.

Ytterligare en aspekt som denna modell skapar möjligheter för är det moderna ledarskapet då alla inom organisationen ingår i en grupp oavsett roll och titel.

Camilla har en trygg och reflekterande personlighet och är öppen för att testa nya upplägg vilket jag som uppdragsgivare också satt stort värde på.

Åsa Svensson, fd. CEO Eon Business Services

{

Johan Fredriksson

Camilla är en person som berör en vid varje möte, både i relation och prestation. Hon har en stark empati och ett skarpt intellekt som förstår hela människan och organisationen.

Med hennes genuina integritet och inspirerande energi skapas goda förutsättningar för varaktig förändring.

Jag skulle absolut rekommendera Camilla för både individ och organisation som vill maximera sin potential.

Johan Fredriksson, Social Entreprenour, Change Maker & Founder Elevledarna

{

Elisabeth Svensson

Camilla är en fantastisk varm, karismatisk och energifylld person med stor ödmjukhet, och samtidigt uppvisar hon stor professionalitet och kvalité i sitt konsultarbete.

Förutom att hon gärna bjuder på sig själv kommer Camilla alltid väl förberedd och det märks att hon gör det hon älskar och brinner för; att hjälpa andra människor.

Jag har stort förtroende för Camillas bakgrund, kompetens och handlingsförmåga och rekommenderar henne gärna vidare för uppdrag hos andra företag.

Jag arbetar mer än gärna tillsammans med Camilla igen.

Elisabeth Svensson, multipreneur, RikaKvinnor.se

{

Matts Carlsson

Camilla – när jag tänker på Dig är det fyra egenskaper som jag tycker passar bra. Jag upplever Dig som – energisk – ambitiös – intelligent och dessutom med en hög grad av integritet.

Det är roligt att samarbete med Dig för Du är som en energirik frisk fläkt. Du ställer krav, ställer upp, utmanar och Du levererar. Samarbetet med Dig går i högt tempo och är engagerande.

Du utmanar och ifrågasätter men alltid konstruktivt sätt. Jag har sett Dig i olika professionella sammanhang och Du har ofta imponerat på mig. Du har på ett positivt sätt tagit plats och hävdat Din egen åsikt samtidigt som Du mycket tydligt bidragit till de grupper Du samarbetat med.

Skulle Du någon gång i framtiden behöva en rekommendation står jag mer än gärna till förfogande. Jag kommer dock inte att rekommendera Dig till uppdrag som har en förvaltande karaktär. … men skulle det gälla uppdrag som ställer stora krav på kreativitet, högt tempo, engagemang och lojalitet då har jag svårt att tänka mig att någon kan vara mer rätt än Du.

Matts Carlsson, CEO GMI

(Gothenburg Management Institute)

KONTAKT

camilla.persson@holisticdevelopment.se

 

@CAMILLA_HOLISTICDEVELOPMENT